FAQ

Waarom beleggen via NUL40 Housing?
NUL40 Housing is gespecialiseerd in de Eindhovense vastgoed markt. Wij streven naar kwaliteit in plaats van kwantiteit. Met geduld kopen wij slechts de panden die qua locatie gunstig liggen ten opzichte van de belangrijke plekken van Eindhoven. Daarnaast zal er door de commanditaire vennootschap minimaal 3% worden afgelost op de bancaire financiering. Hierdoor is het mogelijk om investeerders hun inleg terug te kunnen betalen, zelfs bij waardedaling van het vastgoed. Hiermee kunnen wij de risico’s tot een minimaal beperken.

Wat is de minimale investering?
Dat is per project verschillend. We streven ernaar om per project maximaal 3 investeerders te betrekken.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn rendement en aflossing?
Vooraf spreken we een vast rendement af. Dit zal per half jaar worden uitgekeerd op bankrekening van de investeerder. Op het leningsbedrag zal in één keer worden afgelost bij verkoop of na verstrijken van afgesproken leningsperiode.

Hoe zijn de investeringen van NUL40 Housing gestructureerd?
NUL40 Housing is beherend vennoot in verschillende commanditaire vennootschappen. Als investeerder verstrek je een lening aan de commanditaire vennootschap. Deze lening zal slechts worden gebruikt voor de aankoop van het vooraf afgesproken vastgoed. Als investeerder verkrijg je een tweede hypotheekrecht. Bij verkoop profiteer je als investeerder van de eventuele waardestijging van het vastgoed.

Wat is de totale investering per aankoop?
We streven per propositie naar een investering van tenminste dertig procent uit eigen vermogen en externe investeerders. De rest wordt met vreemd vermogen van banken gefinancierd. Onze hoofdfinancier is de Rabobank.

Hoe vaak zijn er nieuwe vastgoedproposities beschikbaar?
We streven ernaar om eens per 3 maanden een nieuwe propositie te kunnen bieden. Dit kunnen wij niet garanderen aangezien we ons richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Wat is de beleggingshorizon?
We starten met een periode van 5 jaar met een eventuele verlenging van nogmaals 5 jaar.
Dit is anders indien de marktomstandigheden ons tot een andere strategie aanzetten.
Elk aantrekkelijk bod op de portefeuille zal door de beheerder worden beoordeeld en worden voorgelegd aan de participanten en investeerders. Tevens zal de portefeuille worden verkocht als de meerderheid van de eigenaren hierom vraagt.

Welk totaalrendement kan ik verwachten?
Onze portefeuilles maken een bruto rendement van 7,5- tot 10%. Afhankelijk van het niveau waar we de panden naartoe willen brengen zullen er investering worden gedaan. Een netto rendement na exploitatielasten en kwaliteitsinvesteringen zal rond de 6% liggen.

Valt het verstrekken van een financiering in Box 3?
Als u vanuit privé een lening verstrekt dan komt dit in beginsel in Box 3 terecht. Echter verschaffen wij geen fiscaal advies. Het is in uw eigen belang en eigen verantwoordelijkheid om ten allen tijde advies in te winnen bij een fiscaal specialist.
AKD Eindhoven is de fiscale specialist voor NUL40 Housing.